sted: 12161 Berlin Berlin Berlin, Stadt


som identificeret: forstørrelsesglas
lugtintensiteten: lav
lugt: normal
konsistens: meget hårdt
fugtighed: tørt
udseende: for mørkt
brandtekniske egenskaber: normal
røgsmag: skrattende
bivirkninger: hovedpine, hjertebanken, hoste, panik
periode bivirkninger: en time