Ort: 1011 Amsterdam Noord-Holland Amsterdam


özdeşleştirme: büyüteç
koku yoğunluğu: çok güçlü
koku: kimyasal
tutarlılık: katı
nem: kuru