Ort: 1047 Amsterdam Noord-Holland Amsterdam


özdeşleştirme: büyüteç
koku yoğunluğu: çok güçlü
koku: kimyasal
tutarlılık: normal
nem: kuru