Ort:


özdeşleştirme: büyüteç
koku yoğunluğu: normal
tutarlılık: normal
nem: normal

fiyat: 12.00€/g
çok: 2 g