Ort: 17331 Hanover York


özdeşleştirme: katkı maddesini tespit ettim
koku yoğunluğu: şiddetle
tutarlılık: katı
nem: kuru