Ort: 45001 Toledo Castilla - La Mancha Toledo


özdeşleştirme: büyüteç
koku yoğunluğu: kokusuz
tutarlılık: katı
nem: Bilmiyorum.