sted: 10997 Berlin Kreuzberg Berlin Berlin, Stadt


som identificeret: forstørrelsesglas
lugtintensiteten: normal
lugt: normal
konsistens: Jeg ved det ikke
fugtighed: tørt
udseende: Jeg ved det ikke
røgsmag: bidende
bivirkninger: hoste
periode bivirkninger: en time

Kommentar: mit VaporGenie inhaliert, dann starke Schmerzen und Brennen in der Lunge etwa 20 minuten lang

  • 03.05.2018 20:42